Mặt bằng chung cư Masteri Thảo Điền Tòa T4

Mặt bằng chung cư Masteri Thảo Điền Tòa T4

TÒA : T4
CĂN HỘ : 01(A)
LOẠI CĂN HỘ : 1 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 46,73 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 50,29 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 25,44 m²
Phòng tắm 01 : 4,24 m²
Phòng ngủ 01: 14,26 m²
Sân phơi : 2,79 m²
Tổng : 46,73 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-1A-46m2

TÒA : T4
CĂN HỘ : 10 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 64,43 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 68,15 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 27,71 m²
Phòng tắm 01: 3,84 m²
Phòng tắm 02: 3,2 m²
Phòng ngủ 01: 13,78 m²
Phòng ngủ 02: 10,13 m²
Sân phơi : 2,29 m²
Ban công : 3,48 m²
Tổng : 64,43 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-10B-64m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 09 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 68,27 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 73,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 31,8 m²
Phòng tắm 01: 3,39 m²
Phòng tắm 02: 3,52 m²
Phòng ngủ 01: 13,39 m²
Phòng ngủ 02: 10,82 m²
Sân phơi : 3,31 m²
Ban công : 2,04 m²
Tổng : 68,27 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-9B-68m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 08 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 68,27 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 73,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 32,1 m²
Phòng tắm 01: 3,64 m²
Phòng tắm 02: 3,45 m²
Phòng ngủ 01: 13,14 m²
Phòng ngủ 02: 10,59 m²
Sân phơi : 3,31 m²
Ban công : 2,04 m²
Tổng : 68,27 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-8B-68m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 07 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 65,21 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 68,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 28,3 m²
Phòng tắm 01: 3,84 m²
Phòng tắm 02: 3,2 m²
Phòng ngủ 01: 13,5 m²
Phòng ngủ 02: 9,65 m²
Sân phơi : 3,25 m²
Ban công : 3,47 m²
Tổng : 65,21 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-7B-65m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 06 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 71,35 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 76,65 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 33,71 m²
Phòng tắm 01: 4,06 m²
Phòng tắm 02: 3,78 m²
Phòng ngủ 01: 13,68 m²
Phòng ngủ 02: 11,37 m²
Sân phơi : 2,89 m²
Ban công : 1,86 m²
Tổng : 71,35 m²
Mặt bằng căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền Tòa 4 T4-6B 71m2 : căn hộ 2 phòng ngủ ( 76.65m2)
TÒA : T4
CĂN HỘ : 05 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 3 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 89,02 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 93,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 35,46 m²
Phòng tắm 01: 4,32 m²
Phòng tắm 02: 3,4 m²
Phòng ngủ 01: 16,40 m²
Phòng ngủ 02: 11,17 m²
Phòng ngủ 03: 9,15 m²
Sân phơi : 3,06 m²
Ban công : 6,06 m²
Tổng : 89,02 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-5B-89m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 04 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 67,8 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 72,57 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 28,67 m²
Phòng tắm 01: 3,73 m²
Phòng tắm 02: 3,65 m²
Phòng ngủ 01: 14,31 m²
Phòng ngủ 02: 11,15 m²
Sân phơi : 2,57 m²
Ban công : 3,72 m²
Tổng : 67,8 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-4B-67m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 03 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 3 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 87,40 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 93,34 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 37,75 m²
Phòng tắm 01: 4,08 m²
Phòng tắm 02: 3,5 m²
Phòng ngủ 01: 12,99 m²
Phòng ngủ 02: 10,59 m²
Phòng ngủ 03: 10,76 m²
Sân phơi : 4,07 m²
Ban công : 3,66 m²
Tổng : 87,40 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-3B-87m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 02 (B)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 71,58 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 76,43 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 31,35 m²
Phòng tắm 01: 4,0 m²
Phòng tắm 02: 3,57 m²
Phòng ngủ 01: 13,46 m²
Phòng ngủ 02: 11,33 m²
Sân phơi : 3,6 m²
Ban công : 4,27 m²
Tổng : 71,58 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-2B-71m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 01(B)
LOẠI CĂN HỘ : 1 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 46,73 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 50,29 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 25,44 m²
Phòng tắm 01 : 4,24 m²
Phòng ngủ 01: 14,26 m²
Sân phơi : 2,79 m²
Tổng : 46,73 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-1B-46m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 10 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 64,43 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 68,15 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 27,71 m²
Phòng tắm 01: 3,84 m²
Phòng tắm 02: 3,2 m²
Phòng ngủ 01: 13,78 m²
Phòng ngủ 02: 10,13 m²
Sân phơi : 2,29 m²
Ban công : 3,48 m²
Tổng : 64,43 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-10A-64m2

TÒA : T4
CĂN HỘ : 09 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 68,27 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 73,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 31,8 m²
Phòng tắm 01: 3,39 m²
Phòng tắm 02: 3,52 m²
Phòng ngủ 01: 13,39 m²
Phòng ngủ 02: 10,82 m²
Sân phơi : 3,31 m²
Ban công : 2,04 m²
Tổng : 68,27 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-9A-68m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 08 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 68,27 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 73,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 32,1 m²
Phòng tắm 01: 3,64 m²
Phòng tắm 02: 3,45 m²
Phòng ngủ 01: 13,14 m²
Phòng ngủ 02: 10,59 m²
Sân phơi : 3,31 m²
Ban công : 2,04 m²
Tổng : 68,27 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-8A-68m2

TÒA : T4
CĂN HỘ : 07 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 65,21 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 68,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 28,3 m²
Phòng tắm 01: 3,84 m²
Phòng tắm 02: 3,2 m²
Phòng ngủ 01: 13,5 m²
Phòng ngủ 02: 9,65 m²
Sân phơi : 3,25 m²
Ban công : 3,47 m²
Tổng : 65,21 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-7A-65m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 06 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 71,35 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 76,65 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 33,71 m²
Phòng tắm 01: 4,06 m²
Phòng tắm 02: 3,78 m²
Phòng ngủ 01: 13,68 m²
Phòng ngủ 02: 11,37 m²
Sân phơi : 2,89 m²
Ban công : 1,86 m²
Tổng : 71,35 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-6A-71m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 05 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 3 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 89,02 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 93,8 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 35,46 m²
Phòng tắm 01: 4,32 m²
Phòng tắm 02: 3,4 m²
Phòng ngủ 01: 16,40 m²
Phòng ngủ 02: 11,17 m²
Phòng ngủ 03: 9,15 m²
Sân phơi : 3,06 m²
Ban công : 6,06 m²
Tổng
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-5A-89m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 04 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 67,8 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 72,57 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 28,67 m²
Phòng tắm 01: 3,73 m²
Phòng tắm 02: 3,65 m²
Phòng ngủ 01: 14,31 m²
Phòng ngủ 02: 11,15 m²
Sân phơi : 2,57 m²
Ban công : 3,72 m²
Tổng : 67,8 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-4A-67m2

TÒA : T4
CĂN HỘ : 03 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 3 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 87,40 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 93,34 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp
: 37,75 m²
Phòng tắm 01
: 4,08 m²
Phòng tắm 02
: 3,5 m²
Phòng ngủ 01
: 12,99 m²
Phòng ngủ 02
: 10,59 m²
Phòng ngủ 03
: 10,76 m²
Sân phơi : 4,07 m²
Ban công : 3,66 m²
Tổng : 87,40 m²

mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-3A-87m2
TÒA : T4
CĂN HỘ : 02 (A)
LOẠI CĂN HỘ : 2 Phòng ngủ
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 71,58 M²
DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 76,43 M²
PHÒNG DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
Phòng khách và bếp: 31,35 m²
Phòng tắm 01: 4,0 m²
Phòng tắm 02: 3,57 m²
Phòng ngủ 01: 13,46 m²
Phòng ngủ 02: 11,33 m²
Sân phơi : 3,6 m²
Ban công : 4,27 m²
Tổng : 71,58 m²
mat-bang-can-ho-chung-cu-masteri-T4-2A-71m2

Bạn muốn biết giá thành thi công của mẫu thiết kế trên, hoặc cần tư vấn về quy trình làm việc, xin hãy để lại email hoặc câu hỏi tại đây:


Chỉ còn 2 ngày cuối cùng. Căn hộ của bạn sắp được nhận bàn giao ? Đăng ký tại đây để đặt lịch hẹn tư vấn tư vấn bởi kiến trúc sư và nhận bản vẽ concept thiết kế miễn phí trị giá 1.500,000vnđ từ Decox. Số lượng có hạn.

Noithatchungcu.com.vn tự hào dịch vụ nội thất chung cư chuyên nghiệp, thư viện mẫu nội thất chung cư lớn nhất Việt Nam
Chúng tôi cam kết
1. Sản phẩm thi công đúng 100% so với bản vẽ thiết kế.
2. Sử dụng nguyên liệu đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế, đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn.
3. Bảo hành tất cả các sản phẩm 2 năm, bảo hành chất lượng gỗ trọn vòng đời sử dụng.
4. Cam kết mức giá tốt nhất với nhiều ưu đãi bất ngờ trong năm 2017.
5. Cam kết hỗ trợ giá lên đến 10% khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Lầu 8 Tòa nhà M-H Building 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

0901 411 489 - (028) 36200560

info@noithatchungcu.com.vn

Video nội thất chung cư đang được quan tâm

Loading...